สืบค้น | สืบค้นซับซ้อน | Top20 | หนังสือใหม่ | วารสารใหม่ | หนังสือแนะนำ | เปลี่ยนรหัสผ่าน | ตรวจสอบสถานะ | ประวัติการยืม | ค้นจากห้องสมุดอื่น |
     ไทย  English


ดูสถิติในช่วง วัน

ลำดับ ครั้ง ประเภทวัสดุชื่อเรื่องปีที่พิมพ์พบพร้อมบริการ
11หนังสือการบริหารงานสาธารณสุข = Public health administration   / วรพจน์ พรหมสัตยพรต และคณะ, บรรณาธิการ          25493 2
21หนังสือพ่อรวยสอนลูก # 2 : เงินสี่ด้านพ่อรวยชี้ทางสู่อิสรภาพทางการเงิน   / คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที.          25471 1
31หนังสือมวยสากล   / รังสฤษฏิ์ บุญชลอ          254010 10
41หนังสือหลักการฝึกกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬา   / สนธยา สีละมาด          25514 4
51หนังสือเอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารทรัพยากรสาธารณสุข หน่วยที่ 1-7   / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ          25451 1
61หนังสือเอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารสาธารณสุขทั่วไป หน่วยที่ 1-7 = General health management   / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ          25422 1
71หนังสือเอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารองค์การและทรัพยากรสาธารณสุข หน่วยที่ 1-5 = Organization and public health resources management   / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ          25465 5

The English Library of Satit patumwan School
Center for Library and Information Resources
วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Contact Librarian :ribrary@nmc.ac.th