สืบค้น | สืบค้นซับซ้อน | Top20 | หนังสือใหม่ | วารสารใหม่ | หนังสือแนะนำ | เปลี่ยนรหัสผ่าน | ตรวจสอบสถานะ | ประวัติการยืม | ค้นจากห้องสมุดอื่น |
     ไทย  English


ดูสถิติในช่วง วัน

ลำดับ ครั้ง ประเภทวัสดุชื่อเรื่องปีที่พิมพ์พบพร้อมบริการ
11หนังสือ4 ขั้นตอนสู่การเรียนกฎหมายให้สำเร็จ   / อภิรัฐ บุญทอง          25612 2
21หนังสือAtlas of medical parasitology : with 469 colour illustrations   / ประยงค์ ระดมยศ, [และคณะ]          25581 0
31หนังสือClinical Immunology Principles and Practice   / Robert R.Rich          20191 1
41หนังสือEssential biology   / ศุภณัฐ ไพโรหกุล          255511 9
51หนังสือกลยุทธ์หยุดความขัดแย้ง = Conflict resolution   / แดเนียล, ดานา          25492 2
61หนังสือการจัดการความขัดแย้งกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท   / สรวิศ ลิมปรังษี          25501 1
71หนังสือการเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย หน่วยที่ 1-8   / อรุณี หรดาล และคณะ          25571 1
81หนังสือการเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย หน่วยที่ 9-15   / อรุณี หรดาล และคณะ          25571 0
91หนังสือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป = Introduction to law   / ธีระ ศรีธรรมรักษ์, และคนอื่นๆ          25448 8
101หนังสือคู่มือแปลผลตรวจเลือด เล่มแรก   / ประสาร เปรมะสกุล, พลเอก          25523 2
111หนังสือเคมีอินทรีย์พื้นฐาน เล่ม 1    / ประเสริฐ ศรีไพโรจน์          25533 2
121หนังสือชีววิทยา   / กฤษณ์ มงคลปัญญา และ อมรา ทองปาน บรรณาธิการ          254610 7
131หนังสือทฤษฎีพื้นฐานการแพทย์แผนจีน = Basic theory of traditional chinese medicne   / โกวิท คัมภีรภาพ          255210 9
141หนังสือแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับโรค            25476 4
151หนังสือประวัติการแพทย์จีน   / วิทิต วัณนาวิบูล          25483 1
161หนังสือพจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน (จีน-ไทย-อังกฤษ)   / วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ, บรรณาธิการ          255410 6
171หนังสือโภชนาการ-เมนู เพื่อผู้ป่วยเบาหวาน   / วลัยลักษณ์          25571 1
181หนังสือยาจีน Chinese materia medica   / โกวิท คัมภีรภาพ          25514 4
191หนังสือเรื่องเล่าความสำเร็จ = Success stories   / คิโยซากิ, โรเบิร์ต          25492 2
201หนังสือโรคเบาหวาน   / วีระศักดิ์ ศรินนภากร[ และคณะ], บรรณาธิการ          25531 1
211หนังสือโรคเบาหวาน : ความรู้พื้นฐานและการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง   / รัชดา เครสซี่          25571 1
221หนังสือศาสตร์การแพทย์แผนจีนเบื้องต้น = Basic traditional chinese medicine   / กระทรวงสาธารณสุข, กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก          25512 2
231หนังสือสันติ-สุขภาวะ : สันติวิธีกับการจัดการความขัดแย้งในระบบสุขภาพ   / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, แลคณะ, บรรณาธิการ          25501 1
241หนังสือหลักการวัดและประเมินผลการศึกษา (ฉบับปรับปรุง)   / ราตรี นันทสุคนธ์          25575 5

The English Library of Satit patumwan School
Center for Library and Information Resources
วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Contact Librarian :ribrary@nmc.ac.th