สืบค้น | สืบค้นซับซ้อน | Top20 | หนังสือใหม่ | วารสารใหม่ | หนังสือแนะนำ | เปลี่ยนรหัสผ่าน | ตรวจสอบสถานะ | ประวัติการยืม | ค้นจากห้องสมุดอื่น |
     ไทย  English

   หน้าที่ /8

พบรายการใหม่ 74 รายการ กำลังแสดงรายการที่ 1 - 10

ลำดับประเภทวัสดุชื่อเรื่องปีที่พิมพ์พบพร้อมบริการวันที่ได้รับ
1หนังสือ2012 วิกฤต โลก 2555 ผลกระทบต่อประเทศไทย   / จรี เปรมศรีรัตน์          25531118/01/2563
2หนังสือInternet ฉบับสมบูรณ์   / อัมรินทร์ เพ็ชรกุล          25531121/01/2563
3หนังสือJava programming Volume I (JavaSE 5.0)   / วีระศักดิ์ ซึงถาวร          25493315/01/2563
4หนังสือmicrosoft internet explorer 4   / คมสัน ยิ้มย่อง,แปล          25411109/01/2563
5หนังสือUpdate Vaccine : From Infancy to Childhood and Adolescence   / ชิษณุ พันธ์เจริญ, และคณะ          25533322/01/2563
6หนังสือการเงินธุรกิจ = Business finance (ฉบับปรับปรุงใหม่)   / สุพาดา สิริกุตตา          25521117/01/2563
7หนังสือการจัดการและการบริหารงานกิจการนักเรียน = Student Personnel Management and Administration   / สมพิศ โห้งาม          25503315/01/2563
8หนังสือการจัดการและพฤติกรรมองค์การ = Management   / ร็อบบินส์,สตีเฟนส์ พี.          25501117/01/2563
9หนังสือการบริหารหลักสูตร = Curriculum Administration   / นิตยา เปลื้องนุช          25551122/01/2563
10หนังสือการบัญชีทรัพย์สิน (การบัญชีชั้นกลาง1)   / อิสรีย์ โชว์วิวัฒนา          25483314/01/2563


   หน้าที่ /8    

The English Library of Satit patumwan School
Center for Library and Information Resources
วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Contact Librarian :ribrary@nmc.ac.th