สืบค้น | สืบค้นซับซ้อน | Top20 | หนังสือใหม่ | วารสารใหม่ | หนังสือแนะนำ | เปลี่ยนรหัสผ่าน | ตรวจสอบสถานะ | ประวัติการยืม | ค้นจากห้องสมุดอื่น |
     ไทย  English

[ Search History ]
ชื่อผู้แต่ง = โกเมท กาญจนขจิต, รวบรวม พบ 2 รายการ กำลังแสดงรายการที่ 1 - 2
   หน้าที่ /1    
ลำดับประเภทวัสดุชื่อเรื่องปีที่พิมพ์พบพร้อมบริการวันที่ได้รับ
1หนังสือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ1-6 ประมวลกฎหมายอาญา : พร้อมพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544   / จรัส กาญจนขจิต, รวบรวม          25461108/10/2547
2หนังสือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ1-6 ประมวลกฎหมายอาญา : พร้อมพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และ พระราชบัญญัติค้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546   / จรัส กาญจนขจิต, รวบรวม          25471118/05/2550


   หน้าที่ /1    
 
ค้นจากฐานข้อมูล วัสดุสารนิเทศ
ประเภทวัสดุ :
ปีที่พิมพ์ :   ถึง    
เรียงตาม :
แสดงผลหน้าละ :

    
The English Library of Satit patumwan School
Center for Library and Information Resources
วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Contact Librarian :ribrary@nmc.ac.th