The English Library of Nakhon ratchasima College
สืบค้น | สืบค้นซับซ้อน | Top20 | หนังสือใหม่ | วารสารใหม่ | หนังสือแนะนำ | เปลี่ยนรหัสผ่าน | ตรวจสอบสถานะ | ประวัติการยืม | ค้นจากห้องสมุดอื่น |
     ไทย  English

Search History       ไม่มีผู้จอง รายการจอง :  
ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
ชื่อเรื่องคู่มือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาตำรา สถาบันการแพทย์แผนไทย , 2545  
พิมพ์ครั้งที่ 3
จำนวนหน้า259 หน้า
ส่วนประกอบภาพประกอบ ; 30 ซม.
ชื่อชุด
หมายเหตุ
หัวเรื่อง เครื่องสำอาง  
ISBN974-244-017-4
คำสำคัญ
สาระสังเขป
มัลติมีเดีย :
   
เลขเรียกหนังสือเลขทะเบียนสถานะ : กำหนดคืนที่จัดเก็บ
    RS 180.T5 .ส691 2545 00006139ดูที่ชั้นสำนักวิทยบริการ
    RS 180.T5 .ส691 2545 ฉ.200006140ดูที่ชั้นสำนักวิทยบริการ
    RS 180.T5 .ส691 2545 ฉ.300006141ดูที่ชั้นสำนักวิทยบริการ
    RS 180.T5 .ส691 2545 ฉ.400006142ดูที่ชั้นสำนักวิทยบริการThe English Library of Satit patumwan School
Center for Library and Information Resources
วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Contact Librarian :ribrary@nmc.ac.th