The English Library of Nakhon ratchasima College
สืบค้น | สืบค้นซับซ้อน | Top20 | หนังสือใหม่ | วารสารใหม่ | หนังสือแนะนำ | เปลี่ยนรหัสผ่าน | ตรวจสอบสถานะ | ประวัติการยืม | ค้นจากห้องสมุดอื่น |
     ไทย  English

Search History       ไม่มีผู้จอง รายการจอง :  
ชื่อผู้แต่ง จรัส กาญจนขจิต, รวบรวม  
โกเมท กาญจนขจิต, รวบรวม
  
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ1-6 ประมวลกฎหมายอาญา : พร้อมพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร , 2546  
พิมพ์ครั้งที่ 1
จำนวนหน้า815 หน้า
ส่วนประกอบ21 ซม.
ชื่อชุด
หมายเหตุ
หัวเรื่อง
ISBN974-87705-0-8
คำสำคัญ
สาระสังเขป
มัลติมีเดีย :
   
เลขเรียกหนังสือเลขทะเบียนสถานะ : กำหนดคืนที่จัดเก็บ
    KPT 494.3 .ป17 2546 00007744ดูที่ชั้นสำนักวิทยบริการThe English Library of Satit patumwan School
Center for Library and Information Resources
วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Contact Librarian :ribrary@nmc.ac.th